Blogs - Page 5

Over participatie gesproken

Sinds mei jl. zet ik mij in 1,5 dag per week in voor de Proeftuin Digitale Democratie: een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met steun van ICTU, gemeenten en een aantal externe partners. Het doel …

Read more

‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker’

Organisaties kunnen de beroemde slogan van de Belastingdienst ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ beter omdraaien. ‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker’. En ‘leuker maken’ is geen oppervlakkige uitspraak. Leuker maken loont. En leuker maken kan.  Het …

Read more

De onzin van KPI’s. Weten wat te meten.

Organisaties doen vele pogingen om kennismanagement meetbaar te maken. Onder meer door het opstellen van KPI’s (Key Performance Indicators): variabelen om prestaties te meten, analyseren, evalueren en/of te beoordelen. Er zijn verschillende redenen om hier voorzichtig mee om te gaan …

Read more

Inspiratiekaart kennis- en leeractiviteiten

Een van de meest gebruikte tools uit mijn boek Factor K is de Inspiratiekaart met kennis- en leeractiviteiten. Een mooie reden om deze voor iedereen toegankelijk te maken. In deze blog een korte toelichting op wat deze tool inhoudt en hoe …

Read more