Informatiemanagement - Page 2

Call for Proposals

Financiële ondersteuning aangeboden De afgelopen maanden heb ik mogen meewerken aan de ontwikkeling van het VOGIN Fonds. Het VOGIN Fonds steunt kansrijke innovatieve initiatieven op het gebied van kennis- & informatie(technologie). Die initiatieven versterken we met geld. We helpen ideeën …

Read more

Kennismanagement, e-learning en online tools

In mijn vorige blog schreef ik over “het nieuwe (offline) leren“, met voorbeelden van manieren om ‘offline’ kennis te ontwikkelen en te delen. Uiteraard is er ook de online wereld. Bij online leren wordt vaak gedacht aan e-learning, maar vanuit kennismanagement …

Read more

Free e-book: Embrace the chaos

AIIM offers a free e-book: Embrace the chaos. “We are at a unique moment in time. The acceleration of technology change is forcing organizations to reinvent themselves. Chaotic and disruptive times call for new approaches, new conversations, and a network of …

Read more

Alles is informatie

In de documentaire ‘Alles is Informatie’ van de Vereniging SOD, spreekt een aantal geïnterviewden zich uit over het thema ‘de informatieprofessional in de informatiesamenleving’. In 50 minuten wordt een beeld geschetst van het vakgebied informatiemanagement, het dagelijks werk van informatieprofessionals, en …

Read more

It’s not a choice, it’s a fact

October 22nd, Neelie Kroes posted this on Twitter. BOOM. She knows how to say things. Fact is, there are still people and companies who think they can move forward without acting different. Maybe it’s because they think it’s ‘just’ about …

Read more