Informatiemanagement - Page 3

Alles is informatie

In de documentaire ‘Alles is Informatie’ van de Vereniging SOD, spreekt een aantal geïnterviewden zich uit over het thema ‘de informatieprofessional in de informatiesamenleving’. In 50 minuten wordt een beeld geschetst van het vakgebied informatiemanagement, het dagelijks werk van informatieprofessionals, en …

Read more

It’s not a choice, it’s a fact

October 22nd, Neelie Kroes posted this on Twitter. BOOM. She knows how to say things. Fact is, there are still people and companies who think they can move forward without acting different. Maybe it’s because they think it’s ‘just’ about …

Read more

Wisdom in the Age of Information

Watch this animation (4.30 min): Wisdom in the Age of Information. It’s a fascinating essay about how we can cultivate true wisdom in the age of information. I got this via Brainpickings (which is one of my favorite websites) and I love the …

Read more

Gratis e-boek: over informatiemanagement

en nieuw gratis e-boek. Deze keer met een verzameling van mijn blogs en publicaties over informatiemanagement. 70 pagina’s. Over wat het nou eigenlijk is (of wat je er onder zou kunnen verstaan). Over waarom het belangrijk is. En waarom eigenlijk …

Read more