Cursus Kennismanagement

voor de praktijk

De organisaties van de toekomst zijn organisaties die in staat zijn om krachtig te sturen op de factor kennis.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je kennis laten werken?
Waar begin je? Wat kun je doen? Wat zijn de mogelijkheden?
Wat zijn de valkuilen? Hoe doen anderen het?

Deze unieke cursus Kennismanagement voor de praktijk geeft alle antwoorden.
Je leert hoe je kennis écht kunt laten werken en een (meer) krachtige kennisorganisatie kunt realiseren.

Zelfstudie met 1-op-1 online personal training

Deze cursus bestaat uit een unieke combinatie van zelfstudie met 1-op-1 online personal training/advies.
Dit maakt deze cursus effectief, efficiënt en veel gerichter dan een klassikale cursus met open inschrijving, waarbij wordt uitgegaan van de grootste gemene deler van de hele groep. Lees hier wat dat betekent en welke voordelen dit geeft.

Zelfstudie

Zelfstudie gebeurt aan de hand van het boek Factor K. Dit cursusboek leert je hoe kennis werkt, het biedt een Framework met 12 bouwblokken waarmee je je kennisvraagstuk en oplossingen op een overzichtelijke en visuele manier in kaart brengt, 1 route die je kunt volgen om je vraagstuk aan te pakken én 14 concrete tools die je helpen om een krachtige kennisorganisatie te realiseren. Meer informatie over dit lesmateriaal en recensies vind je hier.

Voordelen van deze zelfstudie.

 • Het kost je (veel) minder tijd. De lesstof van dit cursusboek is vergelijkbaar met 12 workshops en 5 masterclasses.
 • Je kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert.
 • Elk hoofdstuk sluit af met een ‘to-do’: een overzicht met vragen die je kunt beantwoorden en (desgewenst) kunt voorleggen en/of bespreken in een online sessie.
 • Je hebt met dit boek een uitgebreid naslagwerk dat in de praktijk zeker van pas zal komen.

1-op-1 begeleiding

Je krijgt 6 uur online persoonlijke begeleiding door Daphne Depassé. Zij begeleidt je op afstand – op maat. Zij ondersteunt en support jou bij het leren, beantwoord jouw vragen, geeft (desgewenst) feedback op jouw ‘huiswerk’. Met veel aandacht voor de toepassing van de methoden in de eigen (werk)praktijk, geeft zij desgewenst ook inhoudelijk advies en eventueel aanvullende passende methodieken, instrumenten en theorieën.

Voordelen van deze online begeleiding.

 • Helemaal afgestemd op jouw leerdoelen, wensen, ervaring en jouw werksituatie en kennisvraagstuk.
 • Volledige aandacht voor jouw vragen.
 • Online, dus geen extra reistijd en –kosten.
 • Je kunt zelf met Daphne de data en tijden voor de online sessies inplannen die jou uitkomen. Aaneengesloten dagen, in blokken of juist bewust gespreid over een langere periode.
 • Er kan ook een collega (gratis) deelnemen aan de online sessies.

Inhoud

Online start (intake) sessie

We maken kennis en bespreken jouw leerdoelen en wensen/behoeften met betrekking tot de (praktische) invulling cursus. Wat wil je na de cursus weten en begrijpen? Wat wil je in de (werk)praktijk beter kunnen toepassen? Ook overleggen we op welke momenten tijdens jouw leerproces de online sessies voor jou het prettigst zijn; aaneengesloten dagen, in blokken of juist bewust gespreid over een langere periode.

Inhoud zelfstudie

Het cursusboek bestaat uit twee delen.

 1. In het eerste deel lees je de beginselen: een theoretisch kader om het begrip kennis te begrijpen en inzicht te krijgen in hoe kennis werkt. Je krijgt een Kennis Framework met 12 bouwblokken aangereikt waarmee je je kennisvraagstuk en oplossingen op een overzichtelijke en visuele manier in kaart brengt. Elk bouwblok wordt in een apart hoofdstuk toegelicht aan de hand van theorie en praktijk, en wordt afgesloten met een ‘to-do’: een overzicht van te beantwoorden vragen.
 2. In het tweede deel van het boek zijn 14 hulpmiddelen (tools) opgenomen die je kunt gebruiken om de bouwblokken in te vullen in de praktijk. Meer tools en tips voor jouw vragen en vraagstuk krijg je in de persoonlijke sessies.

Elk hoofdstuk bevat theorie, tips & tricks, praktijkvoorbeelden en valkuilen & succesfactoren. Hieronder een globaal beeld van wat je zoal kunt verwachten.

 • Je leert jouw (fictieve) kennisvraagstuk in kaart te brengen. Kennismanagement lost een probleem (pain) op of vervult een bepaalde behoefte (gain). Wat speelt er in de praktijk? Wat is het probleem? Hoe komt dat?
 • Je leert te achterhalen waarom het is zoals het is: de achterliggende oorzaken en kennis barrières.
 • Je leert soorten kennis en kennisdoelen te specificeren. Om wat voor soort kennis gaat het precies? En wat moeten mensen concreet (gaan) weten, kunnen, willen, mogen en vooral gaan doen om de doelen te bereiken?
 • Je krijgt inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen: een overzicht van middelen, instrumenten en interventies die je kunt inzetten om kennis te laten werken. Je krijgt hiervoor 9 ontwerpvariabelen aangereikt met oplossingsrichtingen op het gebied van onder meer cultuur, gedrag, competenties, processen, leren, kennisactiviteiten, structuur, de fysieke omgeving en de inzet van technologie.
 • Je krijgt inzicht in het bepalen van de strategie. Hoe kan je de doelen bereiken? Welke wegen ga je bewandelen? Hoe kan je dit leiden, regelen, organiseren, besturen? Wat is het plan?
 • Je leert over het belang van communicatie, want de haalbaarheid en het succes van kennismanagement worden voor een belangrijk deel bepaald door hoe er gecommuniceerd wordt. Hiervoor krijg je het Factor K | Communicatie Frame aangereikt. Om ervoor te zorgen dat je boodschap begrepen wordt, dat mensen worden geïnspireerd tot actie, enthousiasme, verbinding en draagvlak.
Inhoud 1-op-1 online sessies

De inhoud van de 1-op-1 sessies is helemaal afgestemd op jouw leerbehoeften en wensen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit: feedback op jouw ‘huiswerk’, antwoorden op jouw vragen, discussie over het geleerde, inhoudelijk advies over jouw  kennisvraagstuk of misschien vind je het prettig om te sparren over jouw werksituatie. We bespreken jouw ideale vorm en inhoud tijdens de startsessie.

Kortom, een cursus…

Voor wie

Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over het succesvol inzetten van de productiefactor kennis. De cursus is het meest effectief als er sprake is van een concreet (fictief) kennisvraagstuk waar je oplossingen voor zoekt. Stap voor stap word je aan de hand genomen om aan de slag te gaan met je eigen vraagstuk. Het geleerde kan toegepast worden op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Prijs

Investering: 1175,- euro totaal (excl. BTW), voor de complete cursus.

Dit is inclusief:

De zes uren zijn helemaal voor jou. De voorbereidingstijd voor de online sessies en feedback op ingeleverd ‘huiswerk’ zitten allemaal bij de prijs in; dit gaat dus niet van jouw strippenkaart-tijd af! De strippenkaart is een jaar geldig. Desgewenst kan er een collega (gratis) deelnemen aan de online sessie.

Inschrijven

Hoe werkt het?

 • Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.
 • Je ontvangt een bevestiging en de factuur.
 • Na ontvangst van de betaling, krijg je het boek Factor K toegestuurd.
 • Je ontvangt het e-boek 15 praktijkverhalen over kennismanagement” digitaal, samen met de strippenkaart voor de sessies en een begeleidende mail over de cursus.
 • We plannen we een startsessie in om jouw wensen, situatie en leerdoelen te bespreken. Ook bespreken we hoe/wanneer je de begeleidingssessies zou willen laten plaatsvinden.

Mocht je vragen hebben of iets willen overleggen, stuur gerust een e-mail!