Plan B

Plan B

“Plan B is just what it says.It’s another path.
For problem solving, investigation and innovation.

Act differently.
Unscrew the system.
Break through the status quo.”

De content van de officiële Engelstalige Plan B website is overgezet naar deze website (van founder Daphne). Plan B wordt nog steeds toegepast en Daphne draagt haar kennis nog steeds graag over, maar sinds 2017 worden geen specifieke leerprogramma’s meer gegeven. De Boosting Board staat uiteraard nog volop klaar om (gratis) te helpen om de status quo te doorbreken! Meer weten over Plan B?

All English blogs from the original Plan B website

are bundled and recorded in free ebooks.

You can download these ebooks – for free!

 

Plan B in Dutch

Wat is Plan B?

Plan B is een verrijkende manier van denken en werken – voor het oplossen van complexe vraagstukken en het ontwerpen van slimme oplossingen.

Plan B is een complete methode die verder helpt, die goed doordacht en ‘veilig’ is en daarbij ook nog: ‘exciting’ en ‘fun’. Plan B is snel en flexibel, met minder risico.
Om vooruit te lopen (of, op z’n minst: bij te blijven) en te innoveren.
Om oplossingen te ontwerpen die werkelijke waarde creëren.
Die het probleem ook echt oplossen
En die aansluiten bij de behoeften.

Plan B bestaat uit 6 (+1) rollen en een methode met 6 (+1) fasen. Om Plan B in de praktijk toe te passen, is er een toolbox met vele hulpmiddelen. En per fase is er een toolbook.
Lees hier meer over deze tools (Engels).

Deel van de Plan B Toolbox

Deel van de Plan B Toolbox

Waarom Plan B?

We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen en projecten te managen. Methoden die prima lijken te werken.  Althans, daar gaan we vanuit. Maar hoe kan het dan dat:

  • de vooruitgang en innovatie maar zo middelmatig lijkt in organisaties?
  • organisaties per definitie achter lijken te lopen op ‘de buitenwereld’?
  • plannen voor nieuwe ideeën blijven liggen en niet worden uitgevoerd?
  • projecten mislukken? (meer tijd, meer geld, het resultaat voldoet niet aan de verwachtingen,…)
  • er frustratie en onbegrip is tussen verschillende disciplines/teams/afdelingen/organisaties/mensen?
  • er oplossingen worden gecreëerd die niet aansluiten bij de behoeften?
  • met de oplossing het probleem niet is verdwenen?
  • mensen moeilijk mee te krijgen zijn in verandering?

Het antwoord is eigenlijk simpel: de wereld is veranderd, maar onze methoden nog niet.

Onze ’traditionele’ methoden werken goed in duidelijk omschreven en stabiele situaties, maar in de wereld van nu – met de toenemende dynamiek, complexiteit en onzekerheid – schieten ze tekort.

De verander(en)de wereld

Voor wat betreft kennis- & informatiemanagement: door de technologische ontwikkelingen is – naast de fysieke wereld – een virtuele wereld ontstaan, die veel veranderingen heeft veroorzaakt in de manier waarop we samen leven, communiceren en werken. En de komende decennia zal de digitalisering alleen maar toenemen. We zijn nog maar halverwege “The New Normal” (Peter Hinssen).

Zoals Peter Drucker het zegt: “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic”We kunnen niet langer blijven doen wat we altijd al deden. Er zijn teveel veranderfactoren in beweging gezet. Er is nu nood: we hebben een andersoortig ‘denken’ nodig. En dat is waar Plan B voor ontwikkeld is. Het hoeft niet zo te gaan als het nu gaat. Het kan echt anders.

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf” (Jon Kabat-Zinn)

Anders denken

We lijken ergens wel te beseffen dat onze ‘traditionele’ methoden niet goed meer werken. Er zijn en worden allerlei alternatieven ontwikkeld (zoals Agile, Scrum en Lean – in ICT), maar, in de praktijk lijken deze nieuwere methoden de lading niet te dekken: ze leveren kleine verbeteringen, maar in de basis blijven we doen wat we altijd al deden. Ons denken verandert hier niet mee.

En hier ligt nu juist de kern: voor deze fundamentele verandering gaat het niet alleen om een andere methode van werken, maar ook om het her-kaderen van de mindset: anders leren denken.

Met Plan B worden vraagstukken opgelost met een vernieuwde manier van denken en werken, die ervoor zorgt dat de belemmeringen van het ‘oude denken’ weg worden genomen en worden verrijkt met een soort denken dat past bij de wereld van nu. Plan B is daarmee niet zomaar (weer) een nieuwe methode. Het is een complete ervaring, die ingaat op fundamentele verandering.

Underlying science

Plan B is ontwikkeld door Daphne Depassé en is het resultaat van 4 jaar (wetenschappelijk) onderzoek en testen in de praktijk.  Plan B is onder meer geïnspireerd op Design Thinking (onder meer de visies van Roger Martin en Edward de Bono), Sensemaking (Weick), de U Theorie (Scharmer) en Business Model Generation. Met een vleugje Agile, Scrum en Lean. Daarnaast is onderzoek gedaan in China, om te begrijpen hoe de tegenstellingen van ons Westerse denken kunnen helpen om beter om te kunnen gaan met de snel veranderende wereld.

Op basis van het Plan B onderzoek zijn 14 kernoorzaken geformuleerd. 14 oorzaken die er toe leiden dat we moeilijk kunnen omgaan met de vraagstukken van nu. Met Plan B worden deze beperkingen doorbroken, zodat de status quo kan worden doorbroken.