Portfolio

Ik help organisaties met complexe vraagstukken op het gebied van kennis, informatie en innovatie.

Als (online) projectmanager, adviseur en kwartiermaker. Maar liever nog als onderzoeker, deskresearcher, schrijver en podcastmaker

Voor (semi)overheid, non-profit en zakelijke dienstverlening.

In dit portfolio vind je een weergave van uitgevoerde opdrachten.

Om mijn kennis en ervaring beter te duiden is dit geen volledig en chronologisch opgebouwd CV, maar een weergave van voorbeeldprojecten en opdrachtgevers, onderverdeeld in expertise gebieden.

Hier de uitleg: Hoezo geen volledig en chronologisch CV?

Inhoud

Kennismanagement

Soorten opdrachten

 • Kennismanagement strategie, plan van aanpak en (begeleiding bij) implementatie (cultuur, competenties, processen, rollen/verantwoordelijkheden, organisatie, inzet technologie)
 • Leerstrategie, plan van aanpak en implementatie online en offline kennisplatforms en communities.
 • Opzet, strategie en ontwikkeling communities en ontwerp kennis- en leeractiviteiten.
 • Transitieplan reorganisatie afdeling kennis- en Informatievoorziening.
 • Adviseur beweging offline naar online (inzetten van virtuele interventies).
 • Vormgeven en opstarten Innovatie Community
 • Onderzoek en indicatoren om de ‘staat van kennis’ zichtbaar/meetbaar te maken
 • Voortgangsonderzoek kennismanagement + handreikingen voor verbetering
 • Kennismanagement en CRM: De optimale verbinding met ‘de buitenwereld’

Opdrachtgevers, o.a.

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Rijkswaterstaat
 • ICTU/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (o.a. Proeftuin Digitale Democratie – voor gemeenten + Programma Regie op Gegevens)
 • Gemeente Amsterdam
 • De Rechtspraak
 • Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Cito
 • RVO
 • Nederlandse Hartstichting
 • Lloyd’s Register

Onderzoek/Research

Soorten opdrachten

 • Impactmetingen: onderzoekende interviews m.b.t. het vergroten van het innovatief vermogen van mensen.
 • Desk Research. Kwalitatief deskresearch en rapportages omtrent diverse maatschappelijk relevante onderwerpen.
 • Participatief onderzoek. Uitvoering participatief onderzoek over samenwerking en digitale informatiehuishouding.
 • Onderzoek (internationale) beweging van offline naar online.
 • Plan B Boosting Board sessies. Het leiden van (creatieve) onderzoeksessies om vastzittende zaken verder te brengen.
 • Onderzoek leer- en ontwikkelaanbod nieuwe Omgevingswet, inclusief benchmark: leren van andere gemeenten.
 • Researcher Executive Search

Opdrachtgevers, o.a.

 • Gemeente Amsterdam | Amsterdamse school
 • Politie
 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie OCW
 • Dasym Research
 • Tracks

Informatiemanagement/ICT

Soorten opdrachten

 • Ontwikkeling en implementatie intranetten en portalen voor samenwerken in projecten, document management, beeldbank, postregistratie, workflows, digitaal archief (SharePoint).
 • Ontwikkeling Enterprise Content Management. Totaaloplossing voor Document management, Kennismanagement, Procesoptimalisatie, CRM, Projectmanagement.
 • Ontwerp, onderzoek en realisatie databases

Opdrachtgevers, o.a.

 • Gemeente Amsterdam | Projectbureau Zuidas
 • Gemeente Amsterdam | Project Management Bureau
 • KPMG Meijburg
 • Waag Society

Werkzaamheden in deze projecten bestonden onder meer uit: Plannen van Aanpak, analyse, inventarisatie wensen en behoeften, leiden klankboard groepen, opstellen Programma’s van Eisen, functioneel ontwerp, verzorgen interne (verander)communicatie en RfP’s/ aanbestedingen. Tevens inclusief procesontwerp en -beschrijvingen (MAVIM)

In-company programma’s en leertrajecten

Diverse in-company programma’s en meerdaagse leertrajecten op het gebied van Plan B, kennis- en informatiemanagement, innovatie en communicatie (2012 – 2016)
Onder meer voor:

 • Nationale Politie
 • Natuurmonumenten
 • EUKN (European Urban Knowledge Network)
 • TU Delft
 • Ministerie van OCW
 • Ministerie Defensie
 • Alliade
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Utrecht
 • Cubiss

Onderwijs

VUCA Academy (2017 – 2019)
Opleidingen rondom complexe verander- en innovatievraagstukken in het informatietijdperk. Samenwerking met Radboud Universiteit.

 • Bestuurslid
 • Mentor Postdoc Master in Managing Information & Sustainable Change (MSc)

Academy for Information and Management (2013 – 2017)

 • Programmacoördinator & docent jaaropleiding Informatiemanagement In Praktijk voor Young Professionals
 • Begeleider Masteropleiding Managing Information & Sustainable Change
 • Programmaleider Strategisch Informatiemanagement voor gemeenten
 • Mentor postdoctorale opleiding Executive Master of Information Management
 • Begeleider Gemeentelijke Leergang Informatie Management

Hogeschool van Amsterdam (2008 – 2016)

 • Gastdocent projectmanagement voor informatievraagstukken
 • Docent Kennismanagement
 • Docent en ontwikkelaar module innovatief ondernemerschap
 • EVC Assessor (Elders Verworven Competenties)  Instituut voor Media en Informatie Management

(Gast)docent kennismanagement in de praktijk, informatiemanagement en innovatie (2007 – 2016)

Onder meer bij:

 • Universiteit van Amsterdam
 • Haagse Hogeschool
 • Saxion Hogescholen
 • Vrije Universiteit Amsterdam

Opleidingen

 • Executive Master of Information Management
  (MSc- Postdoctoraal).
  Universiteit van Amsterdam
 • Informatie & Communicatie Management (BSc).
  Hogeschool van Amsterdam
  (Cum Laude – in 2 jaar)

Tevens:

 • Certified Open Source Intelligence Specialist (OSINT) IM
 • Gecertificeerd EVC Assessor (Elders Verworven Competenties)

(Neven)activiteiten

Heden

 • Eigenaar/Community manager LinkedIn groep ‘Kennismanagement’ (1250+ leden)
 • Oprichter en leider Boosting Board: een groep van 30 mensen die organisaties, overheid en teams helpt met maatschappelijk relevante vraagstukken en politiezaken
 • Grondlegger van Plan B: een methodiek voor het omgaan met complexe kennis- en informatievraagstukken en het ontwerpen van slimme oplossingen. 

Voorheen

 • Bestuurslid VUCA Academy: opleidingen rondom complexe verander- en innovatievraagstukken in het informatietijdperk (2017-2019).
 • Bestuurslid van Prissma/KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals) (2008-2012).
 • Hogeschool van Amsterdam. Expertcirkel Media- en Informatiemanagement. Creating Tomorrow (2012 – 2014)
 • NB. Voorafgaand aan zelfstandig werken, werkte ik onder meer 5 jaar voor de gemeente Amsterdam (2002 -2007)

Auteur van…

Meer informatie over mij is hier te lezen. 

Hoezo geen volledig en chronologisch CV?

Sinds 2007 werk ik zelfstandig. Ik ben (tot op heden) niet het soort freelancer dat jarenlang fulltime aan één opdracht werkt. Veelal werk ik minimaal aan twee opdrachten tegelijkertijd en daarnaast heb ik jarenlang vele in-company programma’s, workshops en leertrajecten verzorgd, en zette mij in voor het hoger onderwijs.

Dit alles maakt een volledig en chronologisch CV niet alleen ellenlang (zie mijn portfolio in cijfers…), maar ook vrij onlogisch en nietszeggend. Vandaar dat ik voor deze vorm heb gekozen.

Deze vorm – zonder directe koppeling tussen opdrachtgevers en opdrachten – vind ik ook wel zo netjes naar mijn opdrachtgevers: dat hoeft niet allemaal naar buiten.

Meer details weten? Mail mij voor een uitgebreid CV.