Programma Organisatiecultuur

vvele organisaties realiseren zich dat ze ‘iets’ moeten met cultuur. Bijvoorbeeld wanneer een verandering in cultuur nodig is. Of bij de komst van nieuwe (groepen) medewerkers. Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je anderen duidelijk wat jullie cultuur is? En hoe kom je tot een gezamenlijke cultuur vol betrokkenheid, bevlogenheid en energie?

Organisatiecultuur?

Over wat organisatiecultuur precies is, zijn vele definities. De meest eenvoudige komt misschien wel van Schein (2006): hij formuleert cultuur als ‘de manier waarop we hier met elkaar omgaan’. Je zou organisatiecultuur kunnen zien als het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen. Het gaat over ongeschreven en onuitgesproken gedrag, veronderstellingen en verwachtingen binnen een organisatie, die als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Elke organisatie heeft een cultuur.  Cultuur is iets dat jarenlang is opgebouwd, dat door mensen wordt gedeeld en gedragen en onder meer wordt gevormd door de geschiedenis, waarden en door rituelen, taal, verhalen en symbolen. Dit ‘DNA’, deze mindset, identiteit of ziel onderscheidt de cultuur van de ene organisatie van die van een andere.

Cultuur is een van de belangrijkste kenmerken voor succesvolle organisaties. “Culture eats strategy for breakfast”, is een uitspraak van Peter Drucker. Toben Rick doet hier nog een schepje bovenop: “Culture eats strategy for breakfast, lunch and diner”.

Het punt is; als het niet goed gaat met een organisatie of afdeling, heeft dit vaak te maken met de cultuur. Organisaties besteden dan ook steeds meer aandacht aan het ‘sturen op cultuur’. En steeds meer wordt het zelfs gezien als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het lijkt alsof cultuur vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar op een of andere manier is dat het toch niet. Dat is ook best begrijpelijk. Want cultuur is vaag. Cultuur is ongrijpbaar.

Hoe kun je iets concreets doen met vage dingen zoals (onuitgesproken) waarden, omgangsvormen, gedrag, opvattingen en veronderstellingen?

Hoe ‘definieer’ je cultuur?
Hoe kun je cultuur uitdrukken?
Hoe kom je erachter wat belangrijk is?
Hoe weet je wat verder ontwikkeld zou moeten worden?

Dit programma geeft antwoord op al deze vragen.

ddit programma helpt om de ongrijpbare en vage dingen zoals (onuitgesproken) waarden, omgangsvormen, gedrag, opvattingen en veronderstellingen concreet te maken. En oplossingen te realiseren.
Bijvoorbeeld om:

  • de cultuur te kunnen uiten/communiceren en over te dragen
  • de bestaande cultuur te versterken
  • de cultuur te borgen voor nieuwe medewerkers en bij reorganisaties.
  • zwakke punten of blinde vlekken te identificeren
  • cultuurverandering in gang te zetten, als dat nodig is.

Het totaal programma bestaat uit 3 workshops van een middag.

(Peter Drucker)

(Peter Drucker)

 

Dag 1

Cultuur is abstract begrip en alles begint met het begrijpen ervan: de onderliggende waarden, visies, missies, normen, taal, systemen, symbolen, overtuigingen en gewoonten.

Tijdens de eerste dag gaan we aan de slag met de ‘culture scan’. Deze tool bestaat uit (schrik niet) 162 kaarten die helpen om samen (beter) inzicht in te krijgen de bestaande cultuur, de cultuur te begrijpen en te duiden/definiëren.

Waar hebben we het eigenlijk over?
Hoe zou je de cultuur omschrijven?
Hoe kun je je cultuur uitdrukken?

Plan B Cultuur tool

Plan B Cultuur tool

Dag 2

Dag 2 staat in het teken van ‘what can be’.

Wat is belangrijk?
Wat zou je verder willen/moeten ontwikkelen?

Ook hier maken we gebruik van de Cultuur Tool.

Dag 3

De derde workshop staat helemaal in het teken van oplossingen. Er zijn oneindig veel oplossingen te bedenken om te sturen op cultuur.

Hoe kom je van A (dag 1) naar B (dag 2)? 
Hoe kun je barrières wegnemen en/of drijfveren stimuleren?
Hoe geef je dit vorm?

Interesse?

Het totaal programma bestaat uit 3 workshops, maar de workshops kunnen eventueel ook als losse workshops geboekt worden.