Organisatiecultuur

  • break-18987_960_720.jpg?resize=780%2C520&ssl=1

“Culture eats strategy for breakfast’”
(Peter Drucker)

Veel organisaties realiseren zich dat ze ‘iets’ moeten met cultuur. Bijvoorbeeld wanneer een verandering in cultuur nodig is. Of bij de komst van nieuwe (groepen) medewerkers. Maar hoe doe je dat dan?

Deze workshops helpen om de ongrijpbare, onuitgesproken en vage dingen zoals waarden, omgangsvormen, gedrag, opvattingen en veronderstellingen concreet te maken. En oplossingen te realiseren.