Wat ik doe

Ik onderzoek, ontdek, schrijf, spreek, adviseer en help.
Bij vraagstukken op het gebied van kennis, informatie en innovatie.

Kennismanagement is mijn vak. En dat is nogal wat.
Kennis raakt (van) alles, is oneindig veelzijdig en overstijgt vele vakgebieden, disciplines en expertisegebieden.

Kennismanagement?

Een quick & dirty toelichting aan de hand van de KennisWaardeKeten (zie afbeelding).
Op alle gebieden adviseer, help en maak ik.

Uitgangspunten bepalen. Missie, doelstellingen en strategie. Zie portfolio.

Kennis ontwikkelen. Innoveren, nieuwe kennis ontwikkelen. Onderzoek. Deskresearch. Boosting Board.

Kennis delen en borgen. Van online tot offline platformen, communities en ICT systemen. Plus overdracht van mijn eigen kennis: The Invisable Keynote Speaker, schrijven, creatie podcasts, .

Zorgen dat kennis gebruikt wordt. Als kennis gedeeld (overgedragen) wordt neemt de waarde al toe, maar kennis die niet toegepast wordt, heeft weinig waarde. Zie mijn boek: Factor K. How to Make Knowledge Work.

Evalueren. Reflecteren en zorgen voor een cyclisch proces van leren en ontwikkelen. Zie portfolio.

Mens-Organisatie-Technologie

Naar mijn idee brengt het creëren van een succesvolle kennisorganisatie een integrale, holistische en multidisciplinaire aanpak met zich mee. Kennismanagement is geen specialisme. Kán geen specialisme zijn.

Het gaat over cultuur, gedrag, competenties, processen, kennis- en leeractiviteiten, organisatiestructuur, de fysieke omgeving en de inzet van technologie. En over verandermanagement, het ‘meekrijgen’ van mensen en over communicatie.

Kennis raakt (van) alles, is oneindig veelzijdig en overstijgt vele vakgebieden, disciplines en expertisegebieden.

Plan B

Bij alles wat ik doe staat de Plan B methodiek en manier van denken centraal, waarin Design Denken een grote rol speelt.

En met het oog op mijn persoonlijke Plan B, zet ik me meer dan graag in voor de zorgsector. Om de zorg voor alle partijen nóg fijner en met minder moeite te krijgen.

Kennis en Informatie

Dan is er ook nog het onderscheid tussen kennis en informatie. (Ben je er nog?)

Kennis is de functie van Informatie, Ervaring, Vaardigheden en Attitude. (Weggeman, 2000)

  • De I van Informatie heeft betrekking op expliciete kennis – de kennis die nog aanwezig is als mensen de organisatie hebben verlaten.
  • De E V A (ervaring, vaardigheden en attitude) componenten hebben betrekking op impliciete kennis – kennis die onlosmakelijk verbonden is met de mensen en die niet meer aanwezig is in de organisatie als de mensen vertrokken zijn.

Dus. Dat.

Interessant, hè?