Het adviesrapport “Rijk aan kennis’. Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek.” is nu te lezen.

Van Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
Voor de regering en het parlement.

Vereerd dat ik hieraan heb mogen bijdragen.

In het rapport wordt onder meer ingegaan op de vragen: Welke vervolgstappen kunnen de regering en het parlement zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen? Hoe kunnen ministeries, uitvoeringsorganisaties en het parlement, en de mensen die er deel van uitmaken, beter toegerust worden voor kennisbenutting in beleid?

Lees hier de samenvatting en/of download het volledige rapport.

Sharing is caring: