PlanB

4 Free Plan B ebooks

The basic content of the original Plan B website is translated and transferred to this (Dutch) website. The English blogs are bundled and recorded in 4 free ebooks: Plan B for projectmanagement, Plan B for communication, Plan B ‘leftovers’ on …

Read more

Top-down. Bottom-up. Of…?

Waar kennismanagement voorheen nog vaak gevormd werd door een door regels gestuurde top-down benadering, wordt steeds vaker gekozen voor een meer bottom-up up benadering waarin de aandacht uitgaat naar het optimaal faciliteren van mensen om zelf initiatieven te realiseren om …

Read more

Wordt jouw waarde niet gezien…?

Je werkt hard, maar… anderen weten niet precies wat je doet, je krijgt onbegrijpelijke vragen, initiatieven die je neemt worden niet serieus genomen, je (interne) imago werkt je tegen, je wordt te laat betrokken bij zaken of ze huren zelfs een …

Read more

“I am an expert”

Een quick & dirty blogje over de uitspraak of gedachte ‘I am an expert”. Wat het eigenlijk zegt over iemand. En waarom het ‘gevaarlijk’ kan zijn.  De bovenstaande afbeelding geeft een beeld van de ontwikkeling van kennis en expertise*. Deze grafiek laat …

Read more