Dit artikel is gepubliceerd op de website van Computable.

Aansluitend aan de ‘The 3rd C40 Large Cities Climate Summit Seoul 2009’ die van 18 t/m 20 mei 2009 plaatsvond in Seoul, vond op 21 en 22 mei 2009 de ‘Connected Urban Development Global Conference 2009’ plaats, georganiseerd door Cisco.

Een van de onderwerpen hier was de Global EcoMap: een platform dat veel overeenkomsten heeft met 2 Degrees, met als groot verschil dat de EcoMap veel meer gericht is op gedragsverandering.

Onlangs kondigde Microsoft 2 Degrees aan, een samenwerking met de Clinton Foundation, en is een ‘emmissions tracker tool’, met als belangrijkste doel het meten en verminderen van CO2-uitstoot. EcoMap richt zich dus meer op gedragsverandering. Zowel San Francisco als de Gemeente Amsterdam werken aan de ontwikkeling van EcoMap. De Gemeente Amsterdam doet dit in samenwerking met Waag Society en de Amsterdam Innovatie Motor. In de pilot van San Francisco is de real time data ondermeer afkomstig van elektriciteitsgegevens van energiebedrijven, afvalstroomgegevens van afvalverwerkingsbedrijven en gegevens die mensen zelf invoeren. De gedragsverandering wordt op gang gebracht door doelen te stellen en mensen te laten zien wat het oplevert: ‘effort’ cost en impact worden zichtbaar gemaakt.

Volgens Jared Blumenfeld (director department of environment, city and country of San Francisco) is bij EcoMap nagedacht over hoe je mensen motiveert met real time informatie. Mensen worden meer bewust van hun gedrag, waardoor zij duurzamer kunnen handelen. Ook zijn er zaken toegevoegd, die het gebruik voor mensen aantrekkelijk maken, zoals ook een routeplanner en een koppeling met Facebook. Daarnaast is in San Francisco gebleken dat door het inzicht dat mensen krijgen in hun gedrag ten opzichte van elkaar, een gezonde competitie ontstaat tussen buren en wijken. EcoMap biedt daarom volgens Jared Blumenfeld de brug tussen automatisering en gedragsverandering. Het gaat niet alleen om de techniek, het gebruik ervan is evenzo belangrijk.

Meer informatie over de EcoMap van San Francisco is te vinden op http://sf.urbanecomap.org.

 

Sharing is caring: