Mind over Matter. Een Engelse titel, maar Nederlands geschreven, door Sander G. Tideman.  Een indrukwekkend boek dat gaat over ‘economie met een hart’.  In onze klassieke economie vallen immateriële waarden en waarden die niet in geld uit te drukken zijn, vaak buiten de boot. Alles draait vooral om produceren en consumeren.  Maar de economie draait om mensen en inmiddels weet ‘men’ dat mensen niet zo rationeel keuzes maken als we altijd dachten. Maar we maken nog steeds gebruik van meetmodellen die gericht zijn op het verleden en niet op de toekomst.  En als ‘de mind matters’, hoe wordt de menselijke factor dan meegenomen in de moderne economie?

Het is tijd om onze denkwijzen te versterken en te verfijnen.  Sander Tideman geeft inzichten: om de economie van de toekomst vorm te geven.

Sharing is caring: