Juni 2009. Meegewerkt aan het artikel “Te positieve business case komt door eigenbelang”. Mijn specifieke¬†input is online te lezen in de vorm van een reactie.

Sharing is caring: