Ooit maakte ik onderstaande aangepaste versie van het ‘Managing Complex Change model’ van Knoster (1991); voor meer specifieke toepassing in kennismanagement.

Het laat zeven bouwstenen zien die nodig zijn om kennis(management) succesvol te activeren. Er is een visie nodig, een ‘sense of urgency’, een plan, voldoende en optimale middelen, mensen zullen over de juiste competenties moeten beschikken, de cultuur mag niet belemmerend zijn en het resultaat van alle inspanning moet duidelijk zijn en worden ervaren.

Click to Enlarge

Wanneer een van de bouwstenen ontbreekt, dan kan dat leiden tot allerlei barrières, zoals beschreven in de meest rechtste kolom.  Gebrek aan visie kan leiden tot verwarring, gebrek aan urgentie tot weerstand, geen (goed) plan tot chaos, onvoldoende middelen tot frustratie, gebrek aan bekwaamheid tot angst/ongerustheid, een remmende cultuur tot weerstand en/of het niet ervaren van (ver)binding en gebrek aan resultaat kan leiden tot een gevoel van nutteloosheid.

Het idee erachter is dat al deze factoren samenhangen en alle factoren zullen goed moeten zijn ingevuld om het geheel te laten werken. Het is op zich een prima hulpmiddel om zicht te krijgen op waar het eventueel aan ontbreekt, maar in de loop der jaren merkte ik dat dit model de lading niet helemaal dekt en dat de daadwerkelijke achterliggende oorzaken en verklaringen niet echt belicht worden. Daarom ontwikkelde ik de ‘Zes Poorten voor kennis activatie’.

Click to Enlarge

“Zes Poorten voor kennis activatie” is een visueel dashboard dat inzichtelijk maakt hoe het ervoor staat: welke poorten tot kennis activatie open staan en welke nog gesloten zijn. Het helpt om te onderzoeken of checken welke belemmerende blokkades er zijn en of de drijfveren van mensen voldoende gestimuleerd worden om kennis te activeren.

De onderste 4 poorten geven toegang tot gaan doen: weten, willen, kunnen en mogen. De bovenste 2 poorten geven toegang tot het blijven doen: stimulans en resultaat. Dit zijn de poorten die toegang geven tot kennis activatie en die ervoor zorgen dat mensen gaan DOEN en blijven DOEN.  Naast dat deze tool helpt bij het verklaren van al dan niet behaalde doelen, levert het concreet inzicht in de poorten die nog (deels) gesloten zijn en waarvoor je slimme (vaak kleine) oplossingen kunt bedenken.

Op basis van deze visualisatie kun je al een eerste globale scan maken. Als je de poorten diepgaander wilt gebruiken, dan kun je aan de slag met het boek Factor K, waarin je nog veel meer tools vindt. In mijn boek Factor K zijn alle aspecten binnen de poorten uitgebreid beschreven, waarmee je een uitvoerige scan kunt uitvoeren.

Interessant? Het boek is hier te bestellen. Je kunt vervolgens ook alle tools digitaal downloaden.

 

Sharing is caring: