Gepubliceerd in: Intellectueel Kapitaal nr 4, 2009

Managen van onzekerheden. Een interview met Prof.dr.ir. Rik Maes, hoogleraar Informatie- en communicatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam

De wereld is veranderd en ook de manier waarop met kennis en informatie wordt omgegaan. Voor organisaties is het een hele stap om alle maatschappelijke en technologische veranderingen te vertalen naar hun eigen omgeving. Ze hebben het hier moeilijk mee. Een gesprek met Rik Maes over de veranderde wereld, de grote verschillen tussen de denkbeelden van organisatie en die van de buitenwereld en zijn visie op de toekomst van informatie- en kennismanagement.

Sharing is caring: