De term informatiemanagement is (nog) niet zo bekend, terwijl organisaties niet meer zonder kunnen. Hoezo dan?

De ICT ontwikkelingen gaan razendsnel, waardoor informatie steeds sneller, goedkoper en gemakkelijker de wereld rond gaat. De beperkingen van ‘vroeger’ van tijd, afstand en plaats bestaan niet meer. En de toename van de hoeveelheid informatie nauwelijks te bevatten. (De komende 2 jaar wordt net zoveel informatie geproduceerd als in de afgelopen eeuw!).  Tel daar nog bij op dat digitale informatie is losgekoppeld van vorm en plaats: het kan in ontelbare vormen en op ontelbare plaatsen aanwezig zijn.

Kortom: een ware informatie (r)evolutie. Die de manier waarop mensen met elkaar samenleven, communiceren en werken sterk heeft veranderd. En de manier waarop met informatie en kennis wordt omgegaan.

Organisaties hebben moeite met het managen van informatie in deze complexiteit.
Ze moeten zich continu aanpassen aan de snelle veranderingen (markten, ICT, regels). En er worden hogere eisen gesteld aan flexibiliteit, snelheid en kwaliteit. Ook door de ‘nieuwe’ generatie, die informatie anders ziet en er anders mee omgaat.

Voor veel organisaties is informatie van levensbelang. En informatie- en kennisvraagstukken staan hoog op de agenda’s. Het vak/de term Informatiemanagement mag dan nog niet zo bekend zijn, maar iedere organisatie is hier mee bezig. Of wat voor manier dan ook: of het nou gaat om ICT systemen, omgaan met sociale media of het organiseren en beheersen van ‘interne’ informatie.

Maar, hoe manage je informatie en kennis in deze complexiteit?
Wat voor afspraken maak je?
Hoe zet je ICT? En wat te doen met sociale media?

Kortom: hoe blijf je bij?
Of liever nog: hoe kun je vooruit blijven lopen?

De wereld ‘buiten’ gaat per definitie sneller. Maar, zoals Prof.dr.ir. Rik Maes het zegt: “ Wie niet op tijd bijtankt, valt vroeg of laat stil“.

Voor dit alles is dus een ‘echt’ vak: informatiemanagement.

Over de foto:  deze heb ik gemaakt toen ik in 2009 werkte aan een opdracht in Seoul.  Over vooruitlopen gesproken… Deze foto geeft een beeld hiervan: in de taxi betalen met je mobieltje (of gewoon pin), TomTom’s in 3D, met ‘real life’ afbeeldingen van objecten onderweg en locaties zoeken op basis van vaste telefoonnummers (handig vooral ook voor analfabeten en mensen die -zoals ik- de taal niet spreken).
Inmiddels is dit ook al weer 2 jaar geleden. Benieuwd hoe high tech de taxi’s er nu uitzien!

Sharing is caring: