Intensieve menshouderij van Jaap Peters en Judith Pouw gaat over de wijze waarop wij organisaties inrichten. We voelen allemaal dat het ergens niet klopt. Maar waar gaat het nu precies mis? Over het wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers als standaard organisatiepatroon, al dan niet met behulp van ICT. Over het doorslaan van onze rationaliteit, de nadruk op getallen, de vakinhoudelijke vervreemding.

Maar er is hoop en verderop in het boek gaan de auteurs uitvoering in op deze hoop en de ongeneeslijk gezonde organisatie.

Veel zaken die ze beschrijven zijn mogelijk wel al bekend, maar door hun gebruik van de metafoor van de intensieve veehouderij zet het (opnieuw) tot nadenken. Gewoon lekker lezen dus.

Sharing is caring: