Organisaties kunnen met het krachtig sturen op de factor Kennis zoveel bereiken.
Meer dan vaak gedacht wordt.

Daarom is er deze bingo: 24 vakken met wat je kunt bereiken met een beetje meer aandacht voor het slim inzetten van kennis.
Ter leering ende vermaeck
(en te gebruiken om management te overtuigen).

(Kennis) Management Bingo

Waarom deze bingo?

Iedere organisatie kan profiteren van het slim inzetten van de factor Kennis. Bij sommige organisatie/management doelen wordt nog niet direct gedacht aan het sturen op kennis als middel om die doelen te bereiken. Terwijl er met het krachtig sturen op de factor Kennis zoveel bereikt kan worden. Meer dan (vaak) gedacht wordt.

Daarom is er deze bingo: om inzicht te geven in wat je allemaal zou kunnen bereiken met een beetje meer aandacht voor de factor kennis. En – als dat nodig is – om het management te overtuigen dat slim inzetten van kennis de moeite waard is!

En dan?

Overtuigd van de waarde van het inzetten van de factor kennis, maar geen idee ‘hoe’?
Het Factor K Framework is er om hierbij te helpen, met 12 bouwblokken, 1 route die je kunt volgen én 14 concrete tools.

Sharing is caring: