De BBC maakte dit korte filmpje, met een ode aan de ‘introverts’. Een treffend beeld, ook in het licht van (samen)werken in organisaties.

In organisaties vind je vele uiteenlopende werk- en leerstijlen en een grote diversiteit aan behoeften, waar in de praktijk vaak nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Zonde, want je zou deze diversiteit in stijlen en behoeften juist heel krachtig in kunnen zetten. (Vooral) ook de krachten die nu minder zichtbaar zijn.

(Toelichting volgt onder het filmpje)


In organisaties vind je vele uiteenlopende werk- en leerstijlen en een grote diversiteit aan behoeften – zowel met betrekking tot de manier van kennis brengen en kennis halen, als de middelen die hierbij gebruikt kunnen worden.

Als we kijken naar manieren van kennis brengen en halen, dan hebben sommige mensen de voorkeur om online kennis te delen, anderen willen liever presentaties of workshops geven. Voor de één is persoonlijk contact belangrijk, de ander communiceert liever via e-mail of sociale media. De één zoekt informatie in documenten of online, iemand anders wil liever een gesprek met een expert. Ook tussen generaties zien we duidelijke verschillen. Zo maakt de oudere generatie werknemers vaak eerder gebruik van ‘offline’ middelen en e-mail, terwijl de jongere generatie meer de sociale tools gebruikt en meer buiten de grenzen van de organisatie kennis haalt en brengt. Kortom: een extreem divers behoeftepatroon.

In de praktijk wordt hier vaak nauwelijks rekening mee gehouden. Dat is jammer, want je zou deze diversiteit in stijlen en behoeften juist heel krachtig in kunnen zetten.

(Vooral) ook de krachten die nu minder zichtbaar zijn.

De introverten uit het filmpje bijvoorbeeld, zijn vaak minder zichtbaar, maar wat zij doen is o zo waardevol. Net als op sociale media is er meestal slechts een kleine groep mensen die actief content toevoegt (de ‘Creators’). Een veel grotere groep (de zogenaamde ‘Lurkers’) is minder zichtbaar: zij plaatsen zelf niet of nauwelijks inhoud en lijken/zijn dus minder actief en zichtbaar, maar hun functie is enorm waardevol en belangrijk. Sowieso al omdat de Creators zonder de Lurkers geen publiek hebben. De Creators bestaan omdat de Lurkers er zijn.

Door gebruik te maken van dit soort dynamieken en in de praktijk tegemoet komt aan de verschillende leer- en werkstijlen, kunnen grote sprongen gemaakt worden in het krachtig inzetten van kennis binnen organisaties.
(Voor de liefhebbers: meer hierover in Factor K!)

Sharing is caring: