In mijn vorige blog schreef ik over “het nieuwe (offline) leren“, met voorbeelden van manieren om ‘offline’ kennis te ontwikkelen en te delen.

Uiteraard is er ook de online wereld. Bij online leren wordt vaak gedacht aan e-learning, maar vanuit kennismanagement perspectief zijn er ontelbare andere manieren om online kennis te ontwikkelen en te delen.

In deze blog een aantal voorbeelden – ter inspiratie!

Technologische ontwikkelingen

Door de technologische ontwikkelingen is er – naast de fysieke wereld – een virtuele wereld ontstaan, die veel veranderingen heeft veroorzaakt in de manier waarop we leven, leren, communiceren en (samen)werken.

Met de huidige generatie (internet) technologie is het mogelijk om het leren en interne en externe kennisstromen sneller, innovatiever, flexibeler en creatiever te kunnen organiseren. Meer ‘real-time’, meer interactief en met behulp van technologie (bewegende beelden, livestreams, games etc.).

E-learning ‘old school’

Technologie biedt nieuwe manieren om te leren en kennis te ontwikkelen, maar helaas blijken e-learning programma’s in de praktijk vaak niet veel meer dan opgewaardeerde versies van de traditionele en formele manier van leren.

HR en Learning & Development professionals maakten (of maken) bijvoorbeeld vaak gebruik van Learning Management Systems (LMS), ontworpen aan de hand standaarden en content modellen uit de begin jaren nul.  Deze systemen zijn wellicht nog zinvol voor formeel en gestuurd leren, maar sluiten niet meer aan bij een groot deel van het huidige leren. Daarbij zijn dit soort systemen voor medewerkers vaak moeilijk te gebruiken en wordt de inhoud als weinig inspirerend ervaren. De verplichte trainingen worden gevolgd, maar daarnaast liever niet.

Dit heeft ook te maken met de manier waarop e-learning programma’s soms zijn vormgegeven. Het is eigenlijk geen e-learning te noemen. Het ‘klassieke’ lesmateriaal is gescand en daar houdt het mee op. Weinig verandering dus, behalve dat het traditionele lesmateriaal nu online toegankelijk is.

Los van alle andere vormen (blogs, vlogs, documenten, artikelen, e-books, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, videos, podcasts, presentaties, profielen, etc.) betekent het nieuwe leren betekent niet alleen het gebruik van andere soorten content en ‘tools’, het is een verschuiving in de richting waarin de ‘learner’ centraal staat. Een transformatie waarbij kennis ontwikkeling niet alleen betrekking heeft op formeel leren en kennisoverdracht, maar gericht is op een verschuiving van de traditionele werkplek naar een 24/7 leer- en werkomgeving. Kennis, informatie en technologische ondersteuning die eenvoudig en intuïtief te gebruiken is en gemakkelijk te integreren is in het werk.

Zoals Josh Bersin het zegt:

“Digital Learning does not mean learning on your phone, it means “bringing learning to where employees are.”  It is a “way of learning” not a “type of learning.”

Kennismanagement

 Met de huidige generatie internet technologie is het mogelijk om interne en externe kennisstromen sneller, innovatiever, flexibeler en creatiever te kunnen organiseren.

Kennismanagement is meer een sociaal proces geworden van samenwerken, een meer ‘bottom-up’ benadering waarbij de opbouw van de kennisverzameling meer direct in de handen ligt van de mensen die er gebruik van maken – in plaats van ‘kennismanagers’.

Met de komst van de nieuwe technologie is niet alleen de benadering van kennismanagement veranderd, ook de mogelijkheden zijn enorm toegenomen. Dat sluit aan bij de extreme diversiteit aan behoeften van mensen; zowel met betrekking tot de manier van kennis brengen en kennis halen, als de middelen die hierbij gebruikt kunnen worden. Met de inzet van intelligente technologische systemen kan de inhoud meer gepersonaliseerd worden – mede aan de hand van gegevens over interacties en activiteiten – en is het mogelijk dat mensen kennis kunnen ontwikkelen en delen wanneer ze willen, op de meest ‘natuurlijke ‘manier. Met behulp van nieuwe technologische toepassingen kunnen meer persoonlijke tools worden ingezet, die mensen direct ondersteunen in hun werk.

Voorbeelden van online oplossingen

Click to enlarge

Er zijn ontelbare mogelijkheden om kennismanagement (online) vorm te geven met behulp van ICT.

In de afbeelding is een aantal voorbeelden opgenomen van ICT oplossingen die worden ingezet voor kennismanagement doeleinden – door organisaties in de praktijk.

Ter inspiratie!

(meer hierover in mijn nieuwe boek: Factor K)

Sharing is caring: