Leren staat hoog op de agenda’s en ondanks alle trends en ontwikkelingen (bijvoorbeeld Blended learning. Hybrid learning. Digital learning. 70-20-10. Performance support. Workplace learning,…) wordt bij het woord ‘leren’ – ook binnen organisaties – nog vaak gedacht aan traditionele opleidingen.

Voor een optimale (zakelijke) leeromgeving – die aansluit bij de tijd waarin we nu leven – zijn ook andersoortige leerervaringen nodig. Leeractiviteiten die niet alleen effectiever en efficiënter (sneller, goedkoper) zijn, maar ook flexibeler en ‘leuker’ (aangenamer).

In deze blog voorbeelden van andere manieren van (offline) leren – vanuit kennismanagement perspectief. Ter inspiratie!

Click to enlarge
Click to enlarge

Traditionele opleidingen

Zie de afbeelding “Old school learning“: een kort-door-de-bocht en zwart-wit beeld van een aantal kenmerken van de traditionele vorm van leren.

Een beetje flauw misschien, maar in veel organisaties (nog) best herkenbaar.

Het is niet dat deze ‘traditionele’ manieren totaal verkeerd zijn en nooit werken, maar het is een beperkte invulling van een optimale (zakelijke) leeromgeving.

 

Verander(en)de wereld

We leven nu eenmaal in een andere wereld dan voorheen, wat maakt dat er (ook) andersoortige leerervaringen nodig zijn. Leeractiviteiten die niet alleen effectiever en efficiënter (sneller, goedkoper) zijn, maar ook flexibeler en ‘leuker’ (aangenamer).

Een paar voorbeelden van ontwikkelingen die vragen om een andere benadering van ‘offline’ leren (dus nog even los van de technologische ontwikkelingen):

 • De halfwaardetijd van kennis(de tijd waarin kennis nog steeds relevant is), is verschoven. Kennis veroudert relatief sneller in onze huidige informatiemaatschappij. Dat betekent dat mensen meer en vaker moeten ontwikkelen om geen mismatch te laten ontstaan tussen mensen en taken. (NB. Volgens Van Berkel (Partner en EMEA Leader Human Capital bij Deloitte) ligt de halfwaardetijd van skills momenteel op vijf jaar)
 • Er worden hogere en andere eisen gesteld aan flexibiliteit, snelheid en kwaliteit. Ook door de ‘nieuwe’ generaties, die informatie anders zien, er anders mee omgaan en behoefte hebben aan innovatieve en informele benaderingen van leren.
 • Mensen zijn beter geïnformeerd, mondiger en handelen meer autonoom – op basis van zelf verworven informatie.
 • Er is nu veel meer bekend – ook vanuit de neurowetenschappen – over hoe mensen het beste leren.

Vanuit kennismanagement perspectief

Leren en kennismanagement zijn nauw met elkaar verbonden. Als we kijken vanuit het perspectief van kennismanagement dan kun je denken aan andere invalshoeken, zoals:

 • Informeel leren
 • Leren als een sociaal proces
 • Collectief leren (in groepen, en van elkaar)
 • Meer bottom-up, waar het opleidingsaanbod niet meer van boven af wordt bepaald en door experts wordt overgedragen, maar waar eigen verantwoordelijkheid meer voorop staat en het leren van elkaar.
 • Ongepland leren. Bij het leren binnen organisaties (ook daarbuiten trouwens) wordt vaak gedacht aan leren dat gestuurd wordt. Maar we leren binnen en buiten ons werk enorm veel zonder dat daar bewuste of geplande opleidingen of andere gestuurde leeractiviteiten aan te pas komen. Praten met anderen, deelnemen aan een vergadering, een artikel lezen of een video te bekijken – het heeft allemaal te maken met kennis(management) en leren. Dit soort leren is niet/nauwelijks te registreren, bij te houden of te meten. Dit is iets anders dan de verplichte trainingen die verbonden zijn aan een functie; ontwikkelen is vanuit dit oogpunt veel meer iets van alledag en ‘on-the-job’.

Daarnaast meer aandacht voor:

 • soft skills; een brede set van persoonlijke kwaliteiten, zoals flexibiliteit, teamwork, communicatie, verantwoordelijkheid, creativiteit, snelheid etc…
 • het proces van leren en het vermogen van mensen om te leren. Leren om te leren (inclusief de manier waarop je wel of niet kan leren).
 • het daadwerkelijke gebruik van kennis, onder meer door het verbinden van het leren aan concrete toepassingscontexten.
 • het daadwerkelijke effect: zoals veranderingen in vaardigheden en houding, verandering in werk- of organisatieresultaten. “Information transfer isn’t learning”.

Het gaat hierbij dus meer om het creëren van een kennis- en leeromgeving die mensen aanzet om voortdurend in beweging te zijn en te leren.

Offline (leer)activiteiten – ter inspiratie

Click to enlarge

Er zijn ontelbare manieren om andersoortige offline leeractiviteiten vorm te geven.

In de afbeelding een aantal voorbeelden van offline leeractiviteiten – los van de traditionele opleidingen.

Ter inspiratie!

(meer hierover in mijn nieuwe boek: Factor K)

 

PS. Coming up: digitaal – online

Door de technologische ontwikkelingen is er – naast de fysieke wereld – een virtuele wereld ontstaan, die veel veranderingen heeft veroorzaakt in de manier waarop we leven, leren, communiceren en (samen)werken.

Met de huidige generatie (internet) technologie is het mogelijk om het leren en interne en externe kennisstromen sneller, innovatiever, flexibeler en creatiever te kunnen organiseren.

Er zijn vele manieren om online/digitale leeractiviteiten vorm te geven. Daarover meer in de volgende blog.

Sharing is caring: