*Gepubliceerd op HRzone* > Hoe je kennis kunt laten werken. 

In organisaties waar mensen het succes bepalen, is kennis een van de meest belangrijke en kwetsbare ‘assets’. Het valt of staat met het (deels onbewuste) persoonlijke vermogen van mensen; het totaal aan vaardigheden, competenties, ervaring en attitude. Maar hoe kun je deze kennis nou echt laten werken? Waar begin je? En wat zijn mogelijkheden?

Het boek Factor K geeft antwoord: How to Make knowledge work.
* Factor K is genomineerd voor managementboek van het jaar 2018 *

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen zijn twee belangrijke aspecten om te sturen op kennis. In de praktijk zetten we hier van alles voor in, maar het is niet altijd eenvoudig om te weten waar je je precies op moet richten, hoe je mensen – naast het aanbieden van opleidingen – optimaal kunt laten leren en wat je kunt doen als datgene wat je bedacht hebt in de praktijk niet blijkt te werken. In het boek Factor K vind je verschillende tools om je hierbij te helpen.

Een van de tools is bijvoorbeeld het WAT-Frame. Deze tool helpt je om te bepalen welke thema’s daadwerkelijk van belang zijn. Waar moet HR zich op richten, hoe ziet de agenda eruit? Wat zijn de strategische kennisonderwerpen of -thema’s voor de organisatie, voor nu en de toekomst? Welke kennis is essentieel voor het behalen van de organisatiedoelstellingen? Welke kennis hebben mensen werkelijk nodig om hun dagelijkse werk te kunnen doen? Wat weten en kunnen we? En wat weten en kunnen we nog niet?

Een andere tool is gericht op andersoortige kennis- en leeractiviteiten. Organisaties zullen ontwikkelingen steeds sneller zullen moeten oppakken om voort te bestaan en dat dwingt ons om een groter leervermogen te ontwikkelen. De halfwaardetijd van kennis is bijvoorbeeld verschoven; kennis veroudert relatief sneller in onze huidige informatiemaatschappij en dat betekent dat mensen meer en vaker kennis moeten ontwikkelen om geen mismatch te laten ontstaan tussen mensen en taken. Daarnaast worden er hogere en andere eisen gesteld aan flexibiliteit, snelheid en kwaliteit – ook door de ‘nieuwe’ generaties, die kennis anders zien, er anders mee omgaan en behoefte hebben aan innovatieve en informele benaderingen van leren. Mensen zijn ook beter geïnformeerd, mondiger en handelen meer autonoom – op basis van zelf verworven informatie. En, last but not least, er is nu veel meer bekend – ook vanuit de neurowetenschappen – over hoe mensen het beste leren.

Kortom: Er zijn allerlei ontwikkelingen die vragen om kennis- en leeractiviteiten die niet alleen effectiever en efficiënter zijn, maar ook flexibeler en leuker. In het boek krijg je een inspiratiekaart met andersoortige kennis- en leeractiviteiten aangereikt, die verder gaan dan ‘traditionele’ opleidingen, instructie of onderwijs en gestructureerd en gepland leren.

Ook is er bijvoorbeeld de Zes Poorten-tool, die je inzicht geeft op drijfveren en barrières die spelen. De Zes Poorten kun je inzetten om kennis succesvol te activeren; om in beweging te komen en te blijven. Om er voor te zorgen dat mensen niet alleen weten en kunnen, maar ook willen en mogen, én in de praktijk ook daadwerkelijk iets met al die kennis (gaan en blijven) doen?

Een Framework en veertien tools

Dit zijn drie beknopte voorbeelden van tools op het gebied van leren en ontwikkelen. In het boek vind je vele andere knoppen waar je aan kunt draaien om een krachtige kennisorganisatie te creëren. Bijvoorbeeld het werven en selecteren van mensen met de ‘juiste’ houding, vaardigheden, competenties, normen en waarden, en het ‘juiste’ gedrag. En het binden van medewerkers aan de organisatie. Maar ook de inzet van technologie, het sturen op cultuur, verandermanagement en het optimaal inrichten van de organisatie of HR-afdeling (bijvoorbeeld in termen van structuur, processen, rollen en competenties) komt uitgebreid aan bod.

Factor K

Het boek gaat in op de integrale aanpak van kennisvraagstukken, met het brede palet van zaken dat een succesvolle kennisorganisatie raakt en maakt. Een organisatie waarin kennis ontwikkeld, gedeeld, geborgd, geëvalueerd en vooral ook gebruikt wordt. Op de beste, snelste, plezierigste en meest efficiënte manier.

Factor K is genomineerd voor managementboek van het jaar 2018. Het geeft inzicht in hoe kennis werkt, biedt een Framework met twaalf bouwblokken waarmee je je kennisvraagstuk en oplossingen op een overzichtelijke en visuele manier in kaart brengt, één route die je kunt volgen én veertien concrete tools die je helpen om een krachtige kennisorganisatie te realiseren.

Meer informatie en bestellen: Factor K. How to make knowledge WORK.

Sharing is caring: