Oké, een snelle inventarisatie van 30 knelpunten op het gebied van kennis- en informatiemanagement die door organisaties (in mijn praktijk) het meest worden genoemd.

De knelpunten zijn onderverdeeld in drie categorieën: een top 10 knelpunten impliciete kennis, top 10 knelpunten expliciete kennis en een top 10 van meer algemene knelpunten op het gebied van ‘problemsolving’ en innovatie.

Top 10 knelpunten impliciete kennis

(ervaring, vaardigheden, houding)

 1. Kennisverlies door vertrek mensen (verloop, vergrijzing,…)
 2. Kennis wordt niet gedeeld en/of hergebruikt
 3. Wiel wordt opnieuw uitgevonden
 4. Elkaar niet kunnen vinden / Geen inzicht in: wie weet wat?
 5. Gebrek aan ontwikkeling nieuwe kennis (innovatie)
 6. Niveau kwaliteit / competentie te laag
 7. Inefficiëntie (productiviteit/snelheid verlies)
 8. Kennis wordt wel ontwikkeld, maar niet toegepast
 9. Geen lerende organisatie (fouten opnieuw)
 10. Miscommunicatie / frustratie tussen verschillende disciplines/afdelingen

Top 10 knelpunten informatie

(expliciete kennis)

 1. Generatie verschillen (digitalisering, op afstand werken, gebruik sociale media, houding)
 2. Lastig zoeken en vinden
 3. Informatie is niet actueel / wordt niet bijgehouden
 4. Dubbele opslag documenten / registratie gegevens
 5. Opslag op persoonlijke schijven (gevaar continuïteit, ontoegankelijk)
 6. Geen optimale samenwerking – inclusief externe partijen
 7. Systemen worden niet (optimaal) gebruikt
 8. Teveel en/of losse systemen
 9. Onvolledige archieven / verlies documenten
 10. Grip op/ beheersing en controle van informatie kwijt

Top 10 algemene knelpunten ‘problem solving’ en innovatie

 1. In het zelfde cirkeltje blijven draaien
 2. Achterlopen, in vergelijking met ‘de buitenwereld’
 3. Niet verder komen dan kleine verbeteringen
 4. Plannen voor nieuwe ideeën en mogelijkheden blijven liggen en worden niet uitgevoerd
 5. Moeite om mensen mee te krijgen in veranderingen
 6. Moeite om mensen te overtuigen van de waarde/nut/noodzaak
 7. Projecten mislukken (meer tijd, meer geld, het resultaat voldoet niet aan de verwachtingen)
 8. Oplossingen werken niet altijd in de praktijk
 9. Oplossingen sluiten niet aan bij de behoeften
 10. Frustratie en miscommunicatie in de samenwerking tussen verschillende disciplines of afdelingen

Dit waren ze: 30 knelpunten (quick & dirty) op het gebied van kennis- en informatiemanagement die door organisaties (in mijn praktijk) het meest worden genoemd. 
In de meeste gevallen leiden deze knelpunten uiteindelijk naar invloed op de marktpositie.
Een minder sterke marktpostitie of zelfs bedreiging van het voortbestaan, onder meer door verlies van tijd en geld, verminderde kwaliteit, flexibiliteit en snelheid en gebrek aan innovatie.

Genoeg redenen dus om informatie- en kennismanagement serieus te nemen.

Reactie

Herkenbaar? Aanvullingen? Laat je reactie achter: welkom!

Tja, ik kan het niet nalaten om toch ook nog weer even te benadrukken dat vaak op basis van dit soort knelpunten snelle conclusies worden getrokken en voor de hand liggende oplossingen worden bedacht. Maar, deze knelpunten zijn eigenlijk slechts de zichtbare symptomen. Achter deze symptomen zitten de werkelijke oorzaken. Een van de belangrijkste redenen waarom kennismanagementprojecten mislukken is dat er interventies worden gepleegd op dit soort symptomen en niet op de oorzaken (zie ondermeer mijn blog “Help, er wordt geen kennis gedeeld. En nu? en het interviewKennismanagement anno nu).

Sharing is caring: