In de documentaire ‘Alles is Informatie’ van de Vereniging SOD, spreekt een aantal geïnterviewden zich uit over het thema ‘de informatieprofessional in de informatiesamenleving’.

In 50 minuten wordt een beeld geschetst van het vakgebied informatiemanagement, het dagelijks werk van informatieprofessionals, en de ontwikkelingen, mogelijkheden, kansen en valkuilen.

Maar daarnaast laat deze film bovenal het belang zien van informatiemanagement. En dat kan wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden (zie ook mijn blog “Het belang van informatiemanagement“).

Veel kijkplezier!

Sharing is caring: