Blogs - Page 3

Aanrader: over kenniswerk en kenniswerkers

Aanrader: de documentaire Kenniswerk!¬†Een documentaire waarin een interessante mix van mensen met verschillende achtergronden en zienswijzen (onder meer vanuit de economie, journalistiek, zorg en onderwijs) aan het woord komt over kenniswerk en kenniswerkers. Over wat kenniswerk eigenlijk is, hoeveel mensen …

Read more

Nu te beluisteren: podcast over kennis(management)

“Ik vind het best verbazingwekkend dat, als je een organisatie hebt waar mensen en hun kennis het succes bepalen, je hier vervolgens niet op stuurt. Er zijn zoveel manieren om kennis sneller, slimmer, leuker en beter te organiseren.” Een van …

Read more

Over participatie gesproken

Sinds mei jl. zet ik mij in 1,5 dag per week in voor de Proeftuin Digitale Democratie: een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met steun van ICTU, gemeenten en een aantal externe partners. Het doel …

Read more

De onzin van KPI’s. Weten wat te meten.

Organisaties doen vele pogingen om kennismanagement meetbaar te maken. Onder meer door het opstellen van KPI’s (Key Performance Indicators): variabelen om prestaties te meten, analyseren, evalueren en/of te beoordelen. Er zijn verschillende redenen om hier voorzichtig mee om te gaan …

Read more