De vakantieperiode mag dan misschien achter de rug zijn; de zomer is nog niet afgelopen en lezen hoeft natuurlijk nooit te stoppen. Voor mij is lezen belangrijk. Om me te laten inspireren, te laten vewonderen en om nieuwe inzichten op te doen. Zoals ik laatst al twitterde: For Those Who Want to Lead: Read! Daarom, in vervolg op mijn vorige blog met 14 leestips, hierbij het tweede (en voorlopig laatste) deel van de serie ‘leestips waar je iets aan hebt’.

Management en leiderschap anno nu

Intensieve menshouderij
Dit boek gaat over de manier waarop we organisaties inrichten. We voelen allemaal dat het ergens niet klopt. Maar waar gaat het nu precies mis? Het gebruik van de metafooor van de intensieve veehouderij zet (opnieuw) tot nadenken; bijvoorbeeld over het wegnemen van vrijheid van medewerkers (al dan niet met behulp van ICT) en over het doorslaan van onze rationaliteit, de nadruk op getallen en de vakinhoudelijke vervreemding. Meer weten

De laatste manager
In dit boek wordt de noodzaak van managers ter discussie gesteld en een beeld geschetst van ‘de nieuwe organisatie zonder managers’. Het is een vlot geschreven boek, met mooie metaforen en geweldig gevonden woorden. Managers zijn een uitstervend ras. Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn prima in staat om hun werk zelf te organiseren. Meer weten.

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Dit boek van Weggeman was het managementboek van het jaar 2008 en gaat over het faciliteren van professionals in plaats van het managen/leidinggeven. “Pas op dat u dat enthousiasme niet verprutst!” Het gaat over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis. Meer weten.

Pittig(er), maar o zo interessant

The Labyrinths of Information (Eng)
De ondertitel van dit boek is ‘Challenging the Wisdom of Systems’. Wat mij betreft is dit boek een ‘must read’ voor iedereen die iets doet met informatiesystemen en/of ICT. Ciborra laat een andere – meer fundamentele – visie zien, waarbij hij kijkt naar bijvoorbeeld ons gebruik, improvisaties en onze ‘moods’. Hij gaat in op de strategische waarde van ‘knutselen’ en de waarde van eeuwenoude lessen bij nieuwe technologie. Meer weten.

Theorie U
De kern van U theorie van Scharmer is dat organisaties in onze snel veranderende wereld steeds meer geconfronteerd worden met problemen waarbij de oplossing niet meer te vinden is in [wat we doen], of [hoe we dingen doen], maar in onze identiteit: [wie we zijn]. Dit is een pittig boek; ik heb me werkelijk door de meer dan vijfhonderd (!) pagina’s heen moeten worstelen. Maar, als je je het eenmaal eigen maakt, biedt deze theorie een mooie benadering om in een relatief korte tijd tot wezenlijke oplossingen te komen voor complexe problemen. In mijn Plan B is theorie U uiteindelijk dan ook een wezenlijk onderdeel geworden. Meer weten.

Innovatie (design denken)

Ik heb drie boeken opgenomen over ‘design denken’. Als je niet bekend bent met deze term, zal dit misschien associaties oproepen met grafisch design of iets dergelijks, maar hier heeft het niets mee te maken. Design denken gaat om een ander soort denken, omdat we sommige vraagstukken nu eenmaal niet meer op onze ’traditionele manieren’ kunnen oplossen. Mijn Plan B is hier voor een groot deel op gebaseerd.

The design of business (Eng)
Dit boek is een aanrader voor iedereen die wil innoveren. “The design of business. Why design thinking is the next competitive advantage”. De kern zit ‘m in het veranderen van de manier waarop je denkt – om doorbraken en waarde te creëren. Roger Martin reikt in dit boek een model aan voor waardecreatie: de kennistrechter, die gericht is op het ontwikkelen van kennis – van de ene fase naar de andere. Het gaat om het continue redesignen van de business – om voordelen te creëren in zowel innovatie als efficiency. Het resultaat is dat de productiviteit groeit en de kosten afnemen, waardoor op grote schaal waarde voor bedrijven wordt toegevoegd. Design denken en de beweging via de trechter als de meest krachtige formule voor concurrentievoordeel in de 21e eeuw. Meer weten.

New Thinking (Eng)
In “New Thinking for the New Millennium” laat Edward de Bono zien dat onze huidige/traditionele manier van denken niet meer voldoende is. In de veranderende wereld waarin we leven is er ook behoefte aan een ander soort denken: design Thinking. Want: “You can analyse the past, but you need to design the future”. Meer weten.

Managing as Designing (Eng)
Dit boek is gebaseerd op een reeks van conference papers over design denken, als een nieuwe focus voor analyse en besluitvorming voor managers. Het uitgangspunt van dit boek is te laten zien dat we te lang over het hoofd hebben gezien dat managen meer is dan alleen beslissingen nemen en dat design denken onderdeel is (of zou moeten zijn) van management. Meer weten.

Sharing is caring: